EVMA Munich

European Voice&Music Academy

Nowość na rynku:

jedyny w swoim rodzaju system promujący kontynuację kształcenia na kursach EVMA Munich  

poprzez zwiększone dofinansowanie ze strony EVMA Munich przy kolejnym udziale w następnych kursach,
a to tzw.
 

VIP Card 

Voice Individual Progress Card


- Karta indywidualnego rozwoju głosu stałego uczestnika !!! 

Na czym ona polega? – proszę kliknąć na zakładkę/button:
 

KURSY WEEKENDOWE / Promocje 

20. European Voice&Music Festival 

od  3 do 13 sierpnia 2021 r.  

W ramach corocznego Festiwalu będą miały miejsce:

Pinokio na zakręcie

Teatr
Koncerty
Workshop

Występy gościnne
i
Warsztaty sceniczno-teatralne
 

oraz 

XX Kurs EVMA Munich
(dwa 5-dniowe turnusy)

obejmujące zarówno indywidualne jak i grupowe intensywne jednostki lekcyjne jak i zajęcia w zakresie:

- Personal Coaching,  jak i indywidualne porady zawodowe,
- doskonalenie techniki oparcia, nośności głosu i dźwięku,
- całościowej pracy ciałem i wykorzystania rezonansu,
- fonetyki i techniki artykulacyjnej w różnych językach,
- lekcjii wokalno-muzycznych oraz stylowej interpretacji,
- warsztatów scenicznych przygotowujących do występu
- praktycznych zajęć teatralnych oraz możliwości koncertów i występów

w ramach finalnego spektaklu
"Letniego Teatru Słowno-Muzycznego" 
20. European Voice&Music Festival   
 


Dwa intensywne 5-dniowe kursy:

Regeneracja brzmienia głosu:

"Technika słowa/głosu
+ wyraz artystyczny"

3.08. - 7.08.2021

 

Intensywny Kurs wg Metody: 

Voice, Body and Spirit in Balance

"Głos 1-rejestrowy
 oraz jego podstawy"

 9.08. - 13.08.2021

 

Prowadzący zajęcia docenci:
Janusz Niziołek  (Monachium)
Halina Agnes Lander
(Monachium)

umożliwiające docelowo uzyskanie dyplomu
ukończenia cyklu kursów
EVMA Munich!

Cieszymy się na 20. Edycję FESTIWALU.

DSC9470.jpeg

Kursy te są dostępne dla kandydatów na każdym etapie zaawansowania i bez ograniczeń wieku.
Zachęcamy do udziału instrumentalistów oraz wokalistów różnych stylów, aktorów. jak i
wszystkie osoby pracujące głosem.

 

DSC9888.jpeg

- wszystkich chętnych do pozbycia się różnego typu przeszkód i blokad, w drodze uzupełnienia posiadanych umiejętności -
odnośnie
zdrowego posługiwania się oddechem - przy współpracy całego ciała, w trakcie używania głosu bądź w trakcie gry na instrumencie - na bazie fizjologicznego wybalansowania pracy mięśni, w symbiozie mowy ciała ze wzrostem mentalnej kontroli.   
 

DSC9990.jpeg

 W trakcie indywidualnych zajęć każdy aktywny uczestnik kursu szybko znajduje sposób na pełną swobodę w mowie czy śpiewie (zarówno klasycznym jak i rozrywkowym) lub grze na dowolnym instrumencie -  jako rezultat praktycznego zastosowania szeregu indywidualnie dobranych i nawzajem do siebie dopasowanych różnych elementów m.in.: pełnej swobody ciała i oparcia oddechowego
na bazie włoskiego Belcanta, elementów Metody Feldenkraisa oraz Techniki Alexandra,
a w razie potrzeby dodatkowo poprzez bezinwazyjne 
wyrównanie bioenergetycznego bilansu całego ciała.

            Plakat 19. Edycji Festiwalu w Karpaczu z 2017 r.:

Plakat 19. Festiwalu Karpacz 2017